Κανονισμοί

• ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Pdf
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ISO 39001:2012 - Pdf
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ KATA ISO 14001:2004 - Pdf
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑ 1090-1:2009 - Pdf
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1435:2009 - Pdf
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 -Pdf
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 - Pdf
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ AGRO 2.1 & AGRO 2.2 - Pdf
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΦΥΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑ GLOBALGAP - Pdf
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ - Pdf

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 - Pdf

 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015 -Pdf

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ KATA ISO 14001:2015 - Pdf

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ βάσει 17020 - Pdf
  • ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΡΑΝΩΝ - ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ - Pdf
  • ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Pdf
  • ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Pdf
  • ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ - ΕΞΕΔΡΩΝ - Pdf
  • ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ - Pdf