ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14064-1:2019

EQA Hellas > Χωρίς κατηγορία > ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14064-1:2019

Oλοκληρώθηκε επιτυχώς από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), η διαπίστευση της EQA Hellas κατά ISO/IEC 17029:2019 και ISO 14065:2020 ως Φορέας Επαλήθευσης και Επικύρωσης (Αρ. Πιστ. 1384) για την επαλήθευση εκθέσεων εκπομπών και απορροφήσεων Αερίων του Θερμοκηπίου (Greenhouse Gases) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14064-1:2019- Αέρια Θερμοκηπίου: Προδιαγραφές με καθοδήγηση σε επίπεδο οργανισμού, όσον αφορά την ποσοτικοποίηση και αναφορά εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου.

Για να μάθετε περισσότερα για το ISO 14064-1: 2019, επικοινωνήστε μαζί μας και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO: https://www.iso.org/home.html

Thank you for your upload