Η EQA HELLAS S.A. ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

EQA Hellas > Χωρίς κατηγορία > Η EQA HELLAS S.A. ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η EQA Hellas, με τη βοήθεια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος Μυλωνάς”, υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, την μεγαλύτερη πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών για την οδική ασφάλεια. Με αυτό τον τρόπο, ο Φορέας μας συμβάλλει στην πανευρωπαϊκή δράση και προσπάθεια για δημιουργία ασφαλέστερων δρόμων.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ΕΧΟΑ) είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν μέχρι σήμερα πάνω από 4.000 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Κοινό τους όραμα είναι η μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών κατά 50% από το 2020 μέχρι το 2030 και η εξάλειψη των θανατηφόρων δυστυχημάτων και σοβαρών τραυματισμών έως το 2050. Η πανευρωπαϊκή αυτή “κοινότητα”, επιτρέπει στα μέλη της να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους, να μάθουν και να εμπνευστούν από τις ενέργειες και τα επιτυχημένα προληπτικά μέτρα των άλλων μελών, και όλοι από κοινού να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση και στην καλλιέργεια μιας κουλτουρας για την Οδική Ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς” αποτελεί ένα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει οριστεί δικαίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθνικός συντονιστής για τη Χάρτα Οδικής Ασφάλειας. Πρόκειται για ένα “Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων”, το οποίο συστάθηκε στις 12 Μαΐου 2005. Η ιδρυτική του ομάδα αποτελείται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιχειρηματικούς φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα.
Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.ioas.gr/ioas_panos_mylonas_profil/

Η EQA Hellas, με την υπογραφή της Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, δεσμεύεται να προχωρήσει σε δράσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους και να συμμετάσχει στον πανευρωπαϊκό διάλογο για τη μετάδοση εμπειριών και πρακτικών για την οδική ασφάλεια.
Για να δείτε τις ενέργειες στις οποίες έχει δεσμευτεί ο φορέας μας να πραγματοποιήσει, επισκεφθείτε το site: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/

Thank you for your upload