Έλεγχοι Ανυψωτικών Μηχανημάτων

EQA Hellas > Πιστοποιήσεις & Ελέγχοι > Έλεγχοι Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Ανυψωτικά Μηχανήματα & Μηχανήματα Έργων

H EQA HELLAS A.E. Φορέας Πιστοποίησης και Ελέγχου πλέον, ένας από τους πλέον αξιόπιστους φορείς συστημάτων διαχείρισης στη χώρα μας, δραστηριοποιείται και στο χώρο των ελέγχων και ειδικότερα στους ελέγχους ανυψωτικών μηχανημάτων.

Η πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική στη χώρα μας με βάση την Ελληνική Νομοθεσία με επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε όσους δεν έχουν πιστοποιήσει τα ανυψωτικά μηχανήματα που διαθέτουν.

Ο Έλεγχος των ανυψωτικών διενεργείται από έμπειρους και εκπαιδευμένους ελεγκτές του Φορέα και  περιλαμβάνεται ο Αρχικός και Περιοδικός έλεγχος σε Ανυψωτικά μηχανήματα και ποιο συγκεκριμένα:

 • Γερανοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης, όπως γερανοί ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων. (κατηγορία Επικινδυνότητας Υ1)
 • Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργίες, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων.
 • Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των 5 τόνων.
 • Οικοδομικοί πυργογερανοί.
 • Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, άνω των 4 m.
 • Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα ίση ή  άνω των 2 τόνων. (Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργεία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 2 τόνων
 • Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 5 τόνων.
 • Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 2 τόνων. 10.  Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των  3 m. (κατηγορία Επικινδυνότητας Υ2)
 • Μηχανήματα έργων που είναι: Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- εκσκαφείς, Γερανογέφυρες.
 • Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 kg (παπαγαλάκια).
 • Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια (π.χ., ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών, ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας).
 • Αντλίες σκυροδέματος.
 • Περονοφόρα.
 • Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 m.
 • Γερανοί μετακίνησης οχημάτων.
 • Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 kg.
 • Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα.
 • Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200kg.

Η EQA HELLAS A.E. στοχεύει στη παροχή αξιόπιστων και  προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών στους πελάτες της ώστε η παραγωγική τους διαδικασία να υλοποιείται με τη μέγιστη αποδοτικότητα και ασφάλεια.

Thank you for your upload