ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/PAS 45005: 2020 Διαχείριση επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας – Γενικές οδηγίες για την ασφαλή εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

EQA Hellas > Νέα > ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/PAS 45005: 2020 Διαχείριση επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας – Γενικές οδηγίες για την ασφαλή εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Το ISO / PAS 45005 συγκεντρώνει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και προορίζεται να συμπληρώσει τυχόν υφιστάμενες εθνικές οδηγίες και κανονισμούς.

Εμπειρογνώμονες από 26 χώρες εργάστηκαν ακούραστα για να εκπονήσουν τις οδηγίες με τη μορφή μιας διαθέσιμης στο κοινό προδιαγραφής (PAS), η οποία εγκρίθηκε από τις 80 χώρες μέλη της τεχνικής επιτροπής ISO για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Αυτή η μορφή επιτρέπει στη συνέχεια το έγγραφο να ενημερωθεί στην παρούσα μορφή του ή να εξελιχθεί σε ένα τυπικό πρότυπο, ανάλογα με τη μελλοντική πορεία της πανδημίας και την εμφάνιση νέων πληροφοριών. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον International Organization for Standardization (www.iso.org)

Skip to content