ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/PAS 45005: 2020 Διαχείριση επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας – Γενικές οδηγίες για την ασφαλή εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

EQA Hellas > Νέα > ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/PAS 45005: 2020 Διαχείριση επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας – Γενικές οδηγίες για την ασφαλή εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Το ISO / PAS 45005 συγκεντρώνει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και προορίζεται να συμπληρώσει τυχόν υφιστάμενες εθνικές οδηγίες και κανονισμούς.

Εμπειρογνώμονες από 26 χώρες εργάστηκαν ακούραστα για να εκπονήσουν τις οδηγίες με τη μορφή μιας διαθέσιμης στο κοινό προδιαγραφής (PAS), η οποία εγκρίθηκε από τις 80 χώρες μέλη της τεχνικής επιτροπής ISO για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Αυτή η μορφή επιτρέπει στη συνέχεια το έγγραφο να ενημερωθεί στην παρούσα μορφή του ή να εξελιχθεί σε ένα τυπικό πρότυπο, ανάλογα με τη μελλοντική πορεία της πανδημίας και την εμφάνιση νέων πληροφοριών. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον International Organization for Standardization (www.iso.org)

Thank you for your upload