Άλλες Υπηρεσίες

Επιθεωρήσεις 2ου Μέρους - Πραγματογνωμοσύνες

Για τον έλεγχο του βαθμού συμόρφωσης στην τήρηση των προτύπων.
H EQA Hellas αναλαμβάνει τη διενέργεια αξιολογήσεων / επιθεωρήσεων Δεύτερου Μέρους, που έχουν ως στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης
περισσότερα

Έλεγχοι Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Ανυψωτικά Μηχανήματα & Μηχανήματα Έργων
περισσότερα