Επιθεωρήσεις 2ου Μέρους - Πραγματογνωμοσύνες

Για τον έλεγχο του βαθμού συμόρφωσης στην τήρηση των προτύπων.

H EQA Hellas αναλαμβάνει τη διενέργεια αξιολογήσεων / επιθεωρήσεων Δεύτερου Μέρους, που έχουν ως στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης ενός Προμηθευτή / Υποκατασκευαστή κάποιου πελάτη, βάσει συγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, οδηγιών ή προδιαγραφών.

Επίσης, η EQA Hellas, παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις επαγγελματικές ανάγκες των πελατών της.

Ενδεικτικά, διενεργούνται Επιθεωρήσεις Συμμόρφωσης Έργων, Internal Assurance Audits, Brand Assurance Audits κ.λπ.