Ευκαιρίες Καριέρας

H EQA HELLAS A.E. αναζητά συνεχώς άτομα για την στελέχωση του δυναμικού της.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα:
με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ποταμού Καλαμά 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 33

 

Διαθέσιμη θέση εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου

Διαθέσιμη θέση εργασίας Στελέχους Τμήματος Τεχνικής Διεύθυνσης

Αναζήτηση Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης

Αναζήτηση Επιθεωρητών Ανυψωτικών Μηχανημάτων