Στοιχεία Επικοινωνίας - Χάρτης

EQA Hellas Α.Ε.

Φορέας Πιστοποίησης & Ελέγχου

Καλαμά Ποταμού 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ 15233
Τηλ. +30 210 6834012
Fax +30 210 6850985
email [email protected]