Συχνές Ερωτήσεις

Για πληροφορίες σχετικά με: 

  • τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε 
  • την κατάσταση μιας δεδομένης πιστοποίησης
  • το όνομα, το σχετιζόμενο τυποποιημένο έγγραφο, το πεδίο εφαρμογής και τη γεωγραφική θέση (πόλη, χώρα) για ένα συγκεκριμένο πιστοποιμένο πελάτη

 

Παρακαλούμε στείλτε το αίτημα - ερώτημα σας στο [email protected]