ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ISO 22000:2018 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2020 ΏΡΕΣ: 09:00 - 17:00 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες ΚΟΣΤΟΣ: 185€

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ISO 22000:2018 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 22000:2018. Η νέα έκδοση του ISO 22000:2018 εισάγει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του ISO 22000:2005.

Περιεχόμενα:

Η παρουσίαση της δομής του νέου προτύπου ISO 22000:2018

  • Οι απαιτήσεις για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των οργανισμών σε σχέση με την Ασφάλεια των Τροφίμων
  • Θέματα που σχετίζονται με την αλληλοσύνδεση των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων μερών του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων από τον παραγωγό μέχρι και τον καταναλωτή
  • Οι νέες αναβαθμισμένες απαιτήσεις για την Ηγεσία
  • Η προσέγγιση της διακινδύνευσης (Risk), Κύκλος Βελτίωσης (Plan- Do- Check- Act)
  • Οι αναβαθμισμένες απαιτήσεις για την Ανάλυση των Κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων

Απευθύνεται σε εργαζόμενους σε όλη την αλυσίδα τροφίμων που εμπλέκονται με θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας, Συντονιστές Συστημάτων διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, Διευθυντές Ποιοτικού Ελέγχου κλπ

Διεξαγωγή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙA:

2020

ΏΡΕΣ:09:00 -17:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ωρές

ΚΟΣΤΟΣ: 185€

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΝΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

Χώρος
Εκπαιδευτικό Κέντρο EQA

Πληροφορίες


EQA HELLAS A.E
Τ. 210 6834012
Ε. [email protected]

Ποταμού Καλαμά 30
152 33, Χαλάνδρι
F. 210 6850985


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για την έκδοση και αποστολή του τιμολογίου / απόδειξης και των πιστοποιητικών παρακολούθησης


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλη η Αξία της Συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί σε κάποιον από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς
Το καταθετήριο του συνολικού ποσού για την/τις συμμετοχές, πρέπει να αναγράφει το όνομα ή τα ονόματα των συμμετεχόντων και μαζί με την/τις αιτήσεις, πρέπει να αποσταλούν στην EQA HELLAS Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]


Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση συμμετοχής σας σε περισσότερα του ενός σεμιναρίου, περισσότερων συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία/οργανισμό:Πιο αναλυτικά για 2 ή 3 συμμετοχές δίνεται έκπτωση 10% για κάθε συμμετέχοντα και από 4 συμμετοχές και άνω έκπτωση 20% για κάθε συμμετέχοντα
Επιπλέον έκπτωση 10% σε κάθε σεμινάριο για ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερα από ένα.

Στη τιμή περιλαμβάνονται:

  • Το υλικό του σεμιναρίου και των ασκήσεων
  • Διαλείμματα με καφέ και σνακ
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης