Σεμινάριο: ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ SOCIAL SKILLS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ώρες ΚΟΣΤΟΣ: 185,00€

Σεμινάριο: ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ SOCIAL SKILLS

«Όσοι έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, δυσκολεύονται πολλές φορές να υιοθετήσουν και επιδείξουν τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες - συμπεριφορές, είτε γιατί δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν μεθοδικά και σωστά, είτε γιατί δεν πιστεύουν ότι αυτές γίνονται τόσο ξεκάθαρα αντιληπτές από τους άλλους »

«Ο προσδιορισμός και η αποτύπωση λοιπόν όλων αυτών των στάσεων και συμπεριφορών, όταν αυτές εξετάζονται με ειδικά εργαλεία από εκπαιδευμένους επιστήμονες / στελέχη μας, αποτελεί μία πολύτιμη γνώση για όλους τους ανθρώπους και ένα τεράστιο εφόδιο για την εξέλιξη της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.»

Σκοπός Εργαστηρίου

Το Βιωματικό αυτό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο, που έχει τη μορφή μιας ευχάριστης και βιωματικής άσκησης, ειδικά σχεδιασμένη με την μορφή παιχνιδιού έχει σκοπό να καταγράψει για όλους τους συμμετέχοντες όλες εκείνες τις κοινωνικές δεξιότητες - συμπεριφορές (social & soft skills), που θα υιοθετήσουν και θα αφήσουν τελικά να φανούν στους άλλους. Ειδικοί επιστήμονες - observers- χωρίς να επεμβαίνουν στην υλοποίηση της άσκησης, θα καταγράψουν χωριστά για κάθε συμμετέχοντα, την επίδοση αλλά και επίδειξη των παρακάτω κοινωνικών δεξιοτήτων - συμπεριφορών:

 • Την ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός έργου
 • Την δυνατότητα συγκέντρωσης κατά την ομαδική εργασία
 • Την ικανότητα για την πρόληψη συγκρούσεων και διενέξεων
 • Την παροχή κινήτρων σε άλλους & την επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων
 • Την ικανότητα μεθοδικής και συστηματικής εργασίας

Ποιοι δημιούργησαν το Βιωματικό Εργαστήριο Πιστοποίησης των Social Skills

Τα πρότυπα ποιότητας, η μεθοδολογία, το σύστημα και τα εργαλεία καταγραφής και αξιολόγησης των social skills, έχουν αναπτυχθεί (με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμειακού Προγράμματος Leonardo Da Vinci, μεταφορά καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «∆ια Βίου Μάθηση») από τους παρακάτω εταίρους που εμφανίζονται και στο πιστοποιητικό συμμετοχής:

 • GIB - Society for Innovation Research and Consultingν (Γερμανία)
 • Danmarks Paedagogiske Universitetsskole, AARHUS University (∆ανία)
 • Folkuniversitetet vid Lunds Univeritetet (Σουηδία)
 • University of Aegean (Ελλάδα)
 • Senate of Berlin, Department for Integration, Labour and Social Affairs (Γερμανία)

Διεξαγωγή

Ημερομηνία:

Ώρες

17:00 - 21:00

Διάρκεια

4 ώρες

Κόστος

185,00€

Χώρος

Εκπαιδευτικό Κέντρο EQA

Πληροφορίες

EQA HELLAS A.E
Γληγόρη Μαρία
Τ. 210 6834012
Ε. [email protected]
Ποταμού Καλαμά 30
152 33, Χαλάνδρι
F. 210 6850985


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για την έκδοση και αποστολή του τιμολογίου / απόδειξης και των πιστοποιητικών παρακολούθησης


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

EQA HELLAS: Μαρία Γληγόρη, 2106834012, [email protected]

 • Όλη η Αξία της Συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί σε κάποιον από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς, το αργότερο μέχρι και χχχ
 • Το καταθετήριο του συνολικού ποσού για την/τις συμμετοχές, πρέπει να αναγράφει το όνομα ή τα ονόματα των συμμετεχόντων και μαζί με την/τις αιτήσεις, πρέπει να αποσταλούν στην EQA HELLAS Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση συμμετοχής σας σε περισσότερα του ενός σεμιναρίου, περισσότερων συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία / οργανισμό:
  • Πιο αναλυτικά για 2 ή 3 συμμετοχές δίνεται έκπτωση 10% για κάθε συμμετέχοντα και από 4 συμμετοχές και άνω έκπτωση 20% για κάθε συμμετέχοντα
  • Επιπλέον έκπτωση 10% σε κάθε σεμινάριο για ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερα από ένα
 • Στη τιμή περιλαμβάνονται:
  • Το υλικό του σεμιναρίου και των ασκήσεων
  • Διαλείμματα με καφέ και σνακ
  • Γραμματειακή υποστήριξη για τις ανάγκες του ΟΑΕΔ
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ με δικαιούχο την EQA HELLAS

ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBAN
ALPHA BANK 890/002002008505 IBAN: GR8801408900890002002008505
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6255 040032 215 IBAN: GR3101712550006255040032215
EUROBANK 0026.0039.15.0200759927 IBAN GR5602600390000150200759927
ΕΘΝΙΚΗ 397/470789-37 ΙΒΑΝ: GR5401103970000039747078937

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Τα προγράμματα υλοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο ελάχιστος (7) επτά αριθμός συμμετοχών. Η EQA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής καθώς και ματαίωσης των προγραμμάτων.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση συμμετοχής σας σε περισσότερα του ενός σεμιναρίου, περισσότερων συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία / οργανισμό.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή βεβαίωσης ή πιστοποιητικού του σεμιναρίου, είναι η εξόφληση του σχετικού παραστατικού.