Η Εταιρεία

H EQA Hellas είναι ένας ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης (Independent Certification Body) που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιθεωρήσεων, αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και προϊόντων, παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις & οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού, όσο και του Δημόσιου & ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Σκοπός της EQA Hellas είναι η παροχή αμερόληπτων, αντικειμενικών και αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης στους πελάτες της, εξασφαλίζοντας αφενός μεν την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών τους, αφετέρου δε την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και υπηρεσίες τους, ενισχύοντας - ταυτόχρονα - την ανταγωνιστικότητά τους, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.

Η επίτευξη των παραπάνω διασφαλίζεται μέσω της συνεχούς κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της EQA Hellas, το οποίο αποτελεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και τον ακρογωνιαίο λίθο στη μέχρι σήμερα δημιουργική της πορεία. Οι επιθεωρητές, τα στελέχη, οι εκπαιδευτές και οι συνεργάτες της EQA Hellas απαρτίζουν ένα επιτελείο επιστημόνων και επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία και γνώση στον τομέα τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται, ενδεικτικά, από διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Οικονομολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Γεωπόνους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Πληροφορικής κ.λπ.

Επίσης η EQA Hellas, εκτός των υπηρεσιών πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων, παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και θεματικών ενοτήτων, που άπτονται στα πεδία Συστημάτων Διαχείρισης. Η EQA Hellas, είναι μέλος στην Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Hellas Cert.

Οι αξίες μας

Αξιοπιστία, Αμεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα, Δέσμευση, Συνέπεια, Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Ποιότητα, Ήθος, Ισονομία, Ευθύνη, Μέριμνα, Πρόοδος
περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Αμεροληψίας

Η Πολιτική για την ποιότητα του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου είναι η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων, αμερόληπτων, υψηλού κύρους, διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης και Ελέγχου, οι οποίες θα αυξήσουν
περισσότερα

Διαπιστεύσεις

Διαπίστευση (Accreditation) είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης ενός Φορέα Πιστοποίησης ότι είναι ικανός να πραγματοποιεί δραστηριότητες πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ    
περισσότερα