Νέα - Ανακοινώσεις

Υπηρεσίες στον Πρωτογενή Τομέα

Υπηρεσίες στον Πρωτογενή Τομέα

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Τα οφέλη που αποκομίζει η γεωργική εκμετάλλευση που υιοθετεί και εφαρμόζει συνειδητά τις αρχές της ολοκληρωμένης γεωργικής διαχείρισης, μεταφράζονται ενδεικτικά σε μείωση του κόστους παραγωγής, διασφάλιση
περισσότερα