Διήμερη ενδοεταιρική εκπαίδευση στελεχών και επιθεωρητών της EQA HELLAS

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Διήμερη ενδοεταιρική εκπαίδευση στελεχών και  επιθεωρητών της EQA HELLAS

Τα στελέχη και οι επιθεωρητές της EQA HELLAS έχοντας ως μέλημα τους την διαρκή ενημέρωση και εξέλιξη στο τομέα της εργασίας τους ολοκλήρωσαν με επιτυχία την Διήμερη Ενδοεταιρική Εκπαίδευση κατά την οποία ενημερώθηκαν για τις νέες εξελίξεις στο τομέα της πιστοποίησης και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο.