Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: ''Αύξηση επίδοσης εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων''

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: ''Αύξηση επίδοσης εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων''

Ακόμα μια επιτυχημένη υλοποίηση ενδοεταιρικού σεμιναρίου με θέμα: ''Αύξηση επίδοσης εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων'' από τον εισηγητή μας Nikos Trantos