Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ''ΚΤΣ2016''

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ''ΚΤΣ2016''

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε τη Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 το ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, με τίτλο: «Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ2016» στα στελέχη της EQA HELLAS. 

Έχουμε ως μέλημα μας τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπρεσιών μας προς τους πελάτες μας.