Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο με θέμα: Μετάβαση από το OHSAS 18001 στο ISO 45001

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο με θέμα: Μετάβαση από το OHSAS 18001 στο ISO 45001

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο με θέμα: Μετάβση από το OHSAS 18001 στο ISO 45001 

  • ISO 45001:2018 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΥΑΕ ISO 45001
  • IAF MDs