ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 KAI ISO 14001:2015

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Η EQA HELLAS A.E. ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 την υλοποίηση σειράς ημερίδων εκπαιδευτικού τύπου, με στόχο την ενημέρωση συνεργατών, πελατών και οργανισμών για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης, σύμφωνα με τη νέα έκδοση των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 KAI ISO 14001:2015

Η EQA HELLAS A.E. ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 την υλοποίηση σειράς ημερίδων εκπαιδευτικού τύπου, με στόχο την ενημέρωση συνεργατών, πελατών και οργανισμών για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης, σύμφωνα με τη νέα έκδοση των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.  Στόχος των συγκεκριμένων ημερίδων εκπαιδευτικού τύπου σε μικρές ομάδες εργασίας των 15 ατόμων, είναι η επαρκής και ουσιαστική ενημέρωση και αποσαφήνιση των απαιτήσεων των νέων προτύπων στους συμμετέχοντες. Παρουσιάζονται οι νέες απαιτήσεις των ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και η διαφοροποίηση τους από τις προηγούμενες εκδόσεις.

Εισηγητής στη συγκεκριμένη ημερίδα ήταν ο κος Νίκος Δεπούντης, Μηχανολόγος Μηχανικός με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και στο χώρο της Ποιότητας γενικότερα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.