Επίδοση Πιστοποιητικού ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Την υψηλή τεχνογνωσία και την άρτια οργάνωση της Ιδιωτικής Χειρουργικής Κλινικής & Μονάδας αναπαραγωγικής Ιατρικής ''ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.'', πιστοποιεί το Διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Επίδοση Πιστοποιητικού ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Την υψηλή τεχνογνωσία και την άρτια οργάνωση της  Ιδιωτικής Χειρουργικής Κλινικής & Μονάδας αναπαραγωγικής Ιατρικής ''ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.'', πιστοποιεί το Διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, που αποδίδει ο Πρόεδρος του Φορέα Πιστοποίησης ΕQA HELLAS A.E. κύριος Χαράλαμπος Γαλατσάνος, στον πρόεδρο της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Δρ. Κωνσταντίνο Πάντο.