ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

04 & 05 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε, 2ήμερο Σεμινάριο σχετικά με την Μετάβαση στο νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, με εισηγητή τον κύριο Γιάννη Παπακωνσταντίνου.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Με πλήρη απαρτία όλων των επιθεωρητών που στελεχώνουν την Ομάδα Επιθεωρητών της EQA HELLAS A.E., πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 1ο, κατά σειρά, 2ήμερο Σεμινάριο μετάβασης στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Στο εν λόγω Σεμινάριο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, μέσω παραδειγμάτων, οι νέες απαιτήσεις καθώς και οι διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του ISO 9001:2008.