Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η δεύτερη Διήμερη Ενδοεπιχειρησιακή συνάντηση επιθεωρητών της EQA HELLAS

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η δεύτερη Διήμερη Ενδοεπιχειρησιακή συνάντηση επιθεωρητών της EQA HELLAS

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η δεύτερη Διήμερη Ενδοεπιχειρησιακή συνάντηση επιθεωρητών της EQA HELLAS.
- Νέες εξελίξεις στο τομέα της πιστοποίησης
- Εκπαίδευση σε θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο.