Πιστοποίηση Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής Keep & Pick ως προς το πρότυπο ISO 22000:2005

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Πιστοποίηση Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής Keep & Pick ως προς το πρότυπο ISO 22000:2005

O Φορέας Πιστοποίησης EQA HELLAS AE, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση βάσει του προτύπου ISO 22000:2005, στο Κέντρο Αποθήκευσης & Διανομής Keep & Pick το οποίο έχει αναλάβει τη πλήρη διαχείριση των εμπορευμάτων της Market-In ABEE της οποίας είναι θυγατρική εταιρεία.