ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CE

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CE

Στην EQA Hellas έχοντας ως μέλημα μας τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας υλοποιήσαμε με επιτυχία ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο με θέμα «Σήμανση CE»
🧐🔍📄👨‍🏫