ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 & ISO 19011

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Eκπαίδευση σε Συστήματα Διαχείρισης και τις Τεχνικές Επιθεώρησης Συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011 - Ιούνιος 2016

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 & ISO 19011

Η EQA HELLAS A.E. στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου σεμιναρίων που πραγματοποιεί, διοργανώνει διήμερο σεμινάριο διάρκειας 16 ωρών, με θέμα:

·   Εκπαίδευση σε Συστήματα Διαχείρισης και Τεχνικές Επιθεώρησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 19011

Ολοκληρώνοντας το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις αλλαγές της νέας έκδοσης, να τις υιοθετήσουν και να τις εφαρμόσουν στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας των Επιχειρήσεων τους, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τους από την παλαιότερη έκδοση του προτύπου στη νεώτερη, καθώς και να ενημερωθούν αναφορικά με τις τεχνικές επιθεώρησης των Συστημάτων Διαχείρισης.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

 

Κόστος Συμμετοχής: 150,00 €


Ημερομηνίες Διεξαγωγής : Ιούνιος 2016

Τόπος Διεξαγωγής : Καλαμά Π. 30, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα

Εισηγητής : Νικόλαος Δεπούντης, ΥΔΠ EQA HELLAS

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο εν λόγω σεμινάριο, παρακαλούμε πολύ όπως συμπληρώσετε την σχετική Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], έως τις 06/06/2016.