Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε Συστήματα Διαχείρισης και Τεχνικές Επιθεώρησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 19011

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το νέο διήμερο Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε Συστήματα Διαχείρισης και Τεχνικές Επιθεώρησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 19011, που πραγματοποίησε η EQA HELLAS A.E. στις 14.04.2016 & 15.04.2016, με εισηγητή τον κ. Ν. Δεπούντη.

Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε Συστήματα Διαχείρισης και Τεχνικές Επιθεώρησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 19011

Στόχος του προγράμματος, ήταν η ενημέρωση των καταρτιζόμενων αναφορικά με τις αλλαγές του προτύπου και τα οφέλη από την εφαρμογή του στις επιχειρήσεις, ο εφοδιασμός τους με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση των συστημάτων διαχείρισης στο νέο πρότυπο, καθώς και η ενημέρωση των καταρτιζόμενων αναφορικά με τις τεχνικές επιθεώρησης. 

Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν με την ανάπτυξη των ενοτήτων:

1η ημέρα

1.       Ποιότητα – Τυποποίηση – Πιστοποίηση

2.       Συστήματα Διαχείρισης

3.       Το πρότυπο ISO 9001:2008

4.       Το πρότυπο ISO 9001:2015

5.       Οι διαφορές ανάμεσα στη παλιά και την αναθεωρημένη έκδοση

6.       Ομαδική Άσκηση

 

2η ημέρα

1.       Εισαγωγή στο πρότυπο ISO 19011:2011- Αρχές Επιθεώρησης

2.       Η Διαχείριση του προγράμματος επιθεώρησης

3.       Διενέργεια Επιθεώρησης

4.       Επάρκεια και αξιολόγηση επιθεωρητών

5.       Παραρτήματα Α και Β ISO 19011:2011

6.       Γραπτή εξέταση