Υπηρεσίες στον Πρωτογενή Τομέα

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Τα οφέλη που αποκομίζει η γεωργική εκμετάλλευση που υιοθετεί και εφαρμόζει συνειδητά τις αρχές της ολοκληρωμένης γεωργικής διαχείρισης, μεταφράζονται ενδεικτικά σε μείωση του κόστους παραγωγής, διασφάλιση της ποιότητας του αγροτικού προιόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας...

Υπηρεσίες στον Πρωτογενή Τομέα

Ορθή Γεωργική Πρακτική και Ποιότητα Προϊόντων

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Γεωργικής Παραγωγής | Πρότυπα Agro 2.1&2.2 και GLOBAL G.A.P.

Τα οφέλη που αποκομίζει η γεωργική εκμετάλλευση που υιοθετεί και εφαρμόζει συνειδητά τις αρχές της ολοκληρωμένης γεωργικής διαχείρισης, μεταφράζονται ενδεικτικά σε μείωση του κόστους παραγωγής, διασφάλιση της ποιότητας του αγροτικού προιόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας, εμπορικό πλεονέκτημα του ελληνικού αγροτικού προιόντος έναντι του ανταγωνισμού, προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των εργαζομένων.

Περισσότερα για τα πρότυπα που αφορούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τα προϊόντα, καθώς και τις υπηρεσίες της EQA HELLAS στην ενότητα Γεωργική Παραγωγή

 

**Φωτογραφία: Στην συγκομιδή ρυζιού στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, μια από τις μεγαλύτερες ρυζοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδας