Κατάταξη Ξενοδοχείων

Η EQA HELLAS Α.Ε. είναι από τους πρώτους φορείς που δραστηριοποιείται στην επιθεώρηση κατάταξης των καταλυμάτων και τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης (Υ.Α. 219/2015 «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων» , σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών 216/08-01-2015 που αφορά τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τα ξενοδοχεία.

Αρμόδιος φορέας και ιδιοκτήτης του σχήματος για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από τον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων και αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Στην έκθεση που συντάσσεται μετά από επιτόπια επιθεώρηση καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η κατηγορία αστέρων.