Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

To ISO 27001 είναι το Διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση και αντιμετώπιση του(ων) κινδύνου(ων) ασφάλειας των πληροφοριών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την δραστηριότητα, τον τύπο και το μέγεθος. Εξασφαλίζει και προσφέρει:

  • Προτεραιότητα στην Ασφάλεια πληροφοριών ιδιαίτερα μέσω της πρόληψης
  • Εμπιστοσύνη σε όλους τους συναλλασσόμενους (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κτλ)
  • Στρατηγική διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών 
  • Υψηλό επίπεδο οργάνωσης με συγκροτημένη τεκμηρίωση 
  • Διαρκή εγρήγορση και συνεχή βελτίωση σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα σε συνδυασμό με την χρήση νέων τεχνολογιών, την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών