Χορήγηση Σήματος "Ελληνικό Πρωινό"

Η EQA HELLAS A.E. είναι από τους πρώτους φορείς που δραστηριοποιείται στην πιστοποίηση χορήγησης σήματος "Ελληνικού Πρωινού" σε συνεργασία το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Αντικείμενο του προγράμματος "Ελληνικό Πρωινό" είναι ο εμπλουτισμός του πρωινού που προσφέρουν τα Ελληνικά Ξενοδοχεία και αποτελεί γαστρονομικό πλούτο της χώρας μας. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο Σύστημα Κατάταξης των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων / Διαμερισμάτων σε κατηγορίες Κλειδιών ως βαθμολογούμενο κριτήριο βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων 216/2015 ΦΕΚ Β'10 και 21185/2014 ΦΕΚ Β'2840, όπως ισχύουν.

Ο Κανονισμός του Ξ.Ε.Ε. καθορίζει την διαδικασία χορήγησης του σήματος "Ελληνικό Πρωινό". Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ελληνικό Πρωινό" είναι η ύπαρξη ισχύοντος Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος καθώς και η Άδεια Καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος για την παροχή πρωινού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.