Πληροφοριακό Υλικό

Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ (ΕΠΕ) - Word - Pdf ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - Word - Pdf Παραρτήματα Αίτησης: Παράρτημα Α ISO 14001:2015
περισσότερα

Νομοθεσία

Γενική Νομοθεσία, ΑΠΕ & Φωτοβολταϊκών, Υπηρεσίες Ασφαλείας, Περιβαλλοντική, Ασφάλειας Τροφίμων
περισσότερα

Κανονισμοί

• ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Pdf • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ISO 39001:2012
περισσότερα

Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ www.opengov.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  www.diavgeia.gov.gr ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ www.iso.org ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ.) ΑΕ www.esyd.gr
περισσότερα

Συμφωνητικά Πιστοποίησης

Συμφωνία Αποδοχής Όρων Πιστοποίησης & Επιτήρησης Συστημάτων Διαχείρισης - Προϊόντων - pdf Συμφωνία Αποδοχής Όρων Πιστοποίησης και Επιτήρησης Καταλυμάτων - pdf
περισσότερα

Διαδικασία Επιθεωρήσεων, έκδοσης πιστοποιητικών, αναστολής, ανάκλησης ή περιορισμού του πεδίου πιστοποίησης

Διαδικασία Επιθεωρήσεων, έκδοσης πιστοποιητικών, αναστολής, ανάκλησης ή περιορισμού του πεδίου πιστοποίησης
περισσότερα