Πληροφοριακό Υλικό

Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΕΠ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1435 - Word - Pdf ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ GLOBAL G.A.P. (ΠΕΔΙΟ: ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ) - Word - Pdf ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ GLOBAL G.A.P.
περισσότερα

Νομοθεσία

Γενική Νομοθεσία, ΑΠΕ & Φωτοβολταϊκών, Υπηρεσίες Ασφαλείας, Περιβαλλοντική, Ασφάλειας Τροφίμων
περισσότερα

Κανονισμοί

• ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Pdf • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EQA HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ISO 39001:2012
περισσότερα

Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ www.opengov.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  www.diavgeia.gov.gr ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ www.iso.org ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ.) ΑΕ www.esyd.gr
περισσότερα

Συμφωνητικά Πιστοποίησης

Συμφωνία Αποδοχής Όρων Πιστοποίησης & Επιτήρησης Συστημάτων Διαχείρισης - Προϊόντων - pdf Συμφωνία Αποδοχής Όρων Πιστοποίησης και Επιτήρησης Καταλυμάτων - pdf Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης
περισσότερα