Νομοθεσία

Γενική Νομοθεσία

ΚανονισμόςΤεχνολογίας Σκυροδέματος Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις (Ν. 4070/2012, ΦΕΚ Α-82/10.04.2012) Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
περισσότερα

Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ)

Άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από τον Εργοδότη στην Επιχείρησή του Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ,
περισσότερα

Ασφάλειας Τροφίμων

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1416 σχετικά με την τροποποίηση και την διόρθωση του Κανονισμού (ΕΕ) 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Εφαρμογή Συστήματος
περισσότερα