ISO 14001

EQA Hellas > ISO 14001

Περιγραφή:

Το ISO 14001, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις οριζόντιες απαιτήσεις και παρέχει χρήσιμη καθοδήγηση για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εστιάζει στην αναγνώριση των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών πλευρών  που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οργανισμού και τον κύκλο ζωής των προϊόντων του, στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που επιφέρουν  και στην επιτυχή διαχείριση τους, μέσω πρόληψης και υιοθέτησης κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η υιοθέτηση και η ανεξάρτητη διαπιστευμένη πιστοποίηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001 προσφέρει δυνητικά μία σειρά από οφέλη στους οργανισμούς/επιχειρήσεις. Ενδεικτικά:

  • Βοηθά τον οργανισμό να αποδεικνύει συμμόρφωση με την εφαρμόσιμη περιβαλλοντική νομοθεσία και να αποφεύγει πρόστιμα και κυρώσεις
  • Συμβάλλει καίρια στην πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της ατμόσφαιρας
  • Βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία της βιοποικιλότητας  και στη μείωση της σπατάλης κρίσιμων φυσικών πόρων
  • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που εξελίσσεται σε μείζον θέμα της σύγχρονης εποχής
  • Ενισχύει την στρατηγική της κυκλικής οικονομίας
  • Προάγει την ευαισθητοποίηση και την εγρήγορση όλων των εμπλεκομένων για τα περιβαλλοντικά θέματα
  • Επιτρέπει την οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση περιβαλλοντικών ατυχημάτων, μειώνοντας τις αρνητικές τους επιπτώσεις και την έκταση αυτών
  • Ενισχύει το κύρος και την καλή φήμη του οργανισμού, τεκμηριώνοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την προτεραιότητα που επιδεικνύει για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την κοινωνική υπευθυνότητα που διέπει την επιχειρηματική του λειτουργία
  • Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, μέσω καθιέρωσης στόχων και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεικτών, τεκμηριώνει συμμόρφωση με κριτήρια που συνδέονται με δυνητικές μελλοντικές ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις, συναφείς με τη στρατηγική της ‘’πράσινης ανάπτυξης’’

Thank you for your upload