ISO/ IEC 27701:2019

EQA Hellas > ISO/ IEC 27701:2019

Περιγραφή:

Το ISO/ IEC 27701:2019, αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, το οποίo ουσιαστικά επεκτείνει τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 27001 και ISO 27002 όσον αφορά τη διαχείριση της ιδιωτικότητας, παρέχοντας χρήσιμη καθοδήγηση στους υπευθύνους ελέγχου ή/και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με στόχο την ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μιας εταιρίας/ οργανισμού. Απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς/ επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοποίησης και μεγέθους, οι οποίοι ήδη διαθέτουν πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίας κατά ISO 27001:2013 ή 2022 και επιθυμούν την ανεξάρτητη πρόσθετη τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς τους στην ορθή διαχείριση και στην προστασία της ιδιωτικότητας και των διαχειριζόμενων προσωπικών δεδομένων.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η πρόσθετη πιστοποίηση με το ISO/ IEC 27701:2019, επιφέρει σημαντικά οφέλη, καθώς:

• Επτυγχάνεται συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και του σχετικού εθνικού εφαρμοστικού νόμου.

• Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των εργαζομένων, των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών στην ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων τους και στην αποτροπή της διαρροής ή της μη σύννομης επεξεργασίας αυτών.

• Αποτρέπεται η παραβίαση της νομοθεσίας και η επιβολή σχετικών προστίμων.

• Διασφαλίζεται η σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και η προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους.

Thank you for your upload