Πιστοποιησησ &
Ελεγχου
Επικοινωνήστε μαζί μας Διαπιστευμενοσ ΦΟΡΕΑΣ
Διαπίστευση (Accreditation) είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης ενός Φορέα Πιστοποίησης & Ελέγχου...
Περισσότερα
Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Περισσότερα
Η πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική στη χώρα μας με βάση την Ελληνική Νομοθεσία...
Περισσότερα

quality for leaders

Διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης & ελέγχου, υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις & οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού,όσο και του Δημόσιου & ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Thank you for your upload

Skip to content