Εκπαίδευση

EQA Hellas > Εκπαίδευση

EQA Academy – Εκπαίδευση

Η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στηρίζεται στην παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε άμεσα να εφοδιάζει τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα , με “εργαλεία” για την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους.

Ενδοεπιχειρησιακά Προγράμματα

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας Ενδοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων για μεμονωμένες επιχειρήσεις, με διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμό προγραμμάτων και σεμιναρίων που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα προγράμματα μπορούν να επιδοτηθούν από το σχετικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Ενδοεπιχειρησιακά Προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Thank you for your upload