ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ISO 50003:2021

EQA Hellas > Χωρίς κατηγορία > ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ISO 50003:2021

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), η διαπίστευση της EQA Hellas για τη μετάβαση στη νέα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 50003:2021.

Το πρότυπο αφορά αποκλειστικά τον τρόπο λειτουργίας των Φορέων Πιστοποίησης και καθορίζει τις απαιτήσεις για συνέπεια, επάρκεια και αμεροληψία στον έλεγχο και την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η διαδικασία ελέγχου, καθορίζονται οι απαιτήσεις για την επάρκεια του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαδικασία πιστοποίησης, για τον χρόνο ελέγχου και για τον προσδιορισμό του δείγματος των επιθεωρούμενων εγκαταστάσεων οργανισμού με πολλαπλές εγκαταστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τυποποίησης ISO: https://www.iso.org/standard/77575.html

Thank you for your upload