ΝΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ISO 27001:2022

EQA Hellas > Νέα > ΝΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ISO 27001:2022

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για τη μετάβαση στη νέα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 27001:2022.

Το πρότυπο ISO 27001 αφορά Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ένα θέμα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο, αν αναλογιστεί κανείς τη συνεχή εμφάνιση νέων απειλών, όπως κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, απώλεια προσωπικών δεδομένων, εκβιασμό πληροφοριών, επιθέσεις λογισμικού, και άλλων κινδύνων της ψηφιακής εποχής.

Μέσω του προτύπου, παρατίθενται απαιτήσεις για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, με βάση τις ανάγκες και την οικονομική δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου οργανισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα οφέλη του προτύπου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης: https://www.iso.org/standard/27001

Thank you for your upload