Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

EQA Hellas > Πληροφοριακό Υλικό > Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 • ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ opengov.gr
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ diavgeia.gov.gr
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ iso.org
 • ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ.) ΑΕ esyd.gr
 • GLOBALGAP globalgap.org
 • FOOD SAFETY CERTIFICATION SYSTEM fssc22000.com
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ european-accreditation.org
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ elinyae.gr
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ grhotels.gr
 • ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ efet.gr
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ hellaslab.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ tee.gr
 • ΟΠΕΓΕΠ (AGROCERT) agrocert.gr
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ hellascert.gr

Thank you for your upload