Όροι Χρήσης

EQA Hellas > Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της EQA Hellas Α.Ε.. Παρακαλούμε διαβάστε τους ακόλουθους όρους και συνθήκες για την χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου και του download υλικού, θεωρείται ότι συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Η EQA Hellas Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και συνθήκες χρήσης στο μέλλον κατά την κρίση της. Αυτοί οι όροι και οι συνθήκες εφαρμόζονται για όλες τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα EQA Hellas Α.Ε., στο παρόν και στο μέλλον. COPYRIGHT EQA Hellas Α.Ε.– www.eqa.gr

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η EQA Hellas Α.Ε. σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι με εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατά οποιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα copyright και ιδιοκτησίας στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται μέσω copyright. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτή την ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από την EQA Hellas Α.Ε.. Οι επισκέπτες ή οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αλλάξουν, να διανείμουν, να εκδώσουν, να αναμεταδώσουν ή να δημιουργήσουν παράγωγα προϊόντα από οποιοδήποτε υλικό υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα είτε για δημόσια, είτε για εμπορική χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Κάθε λογισμικό το οποίο διατίθεται για download από την ιστοσελίδα της EQA Hellas Α.Ε. (“Λογισμικό”) προστατεύεται από όρους πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) από την EQA Hellas Α.Ε. και τους προμηθευτές της. Κάθε χρήση του λογισμικού υπόκειται στους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η EQA Hellas Α.Ε. και όλα τα προϊόντα της ή τα ονόματα υπηρεσιών, τα σλόγκαν και τα λογότυπα που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα της EQA Hellas Α.Ε. Κάθε άλλη εταιρεία, προϊόν ή όνομα υπηρεσίας που αναφέρεται σε αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοποίησης μόνο και πιθανόν να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της EQA Hellas Α.Ε. ή κάποιου εμπορικού σήματος τρίτων το οποίο χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα χωρίς προηγουμένως την γραπτή συγκατάθεση της EQA Hellas Α.Ε. ή του τρίτου μέρους που είναι ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αν και η EQA Hellas Α.Ε. έχει προσπαθήσει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στην εταιρική της ιστοσελίδα, κάποιες πληροφορίες σε αυτή πιθανόν να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Τα περιεχόμενα κάθε εγγράφου που περιέχεται στην ιστοσελίδα πιστεύεται πως είναι τρέχοντα και ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσης τους. Η EQA Hellas Α.Ε. δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών οι οποίες προβάλλονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Η EQA Hellas Α.Ε. μπορεί να αλλάξει τα προγράμματα ή τα προϊόντα που αναφέρονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα έγγραφα παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την EQA Hellas Α.Ε.. Η αναφορά σε προϊόντα άλλων εταιρειών ή υπηρεσίες γίνεται για λόγους πληροφόρησης μόνο και δεν αποτελεί ούτε υιοθέτηση, ούτε σύσταση χρήσης αυτών των προϊόντων.

Κάθε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται “ως έχουν” με όλα τα σφάλματα και χωρίς εγγύηση κανενός είδους είτε διατυπωμένη, είτε υπονοούμενη, νόμιμη η διαφορετικής φύσεως. Η EQA Hellas Α.Ε. και οι προμηθευτές της αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διατυπώνονται ή υπονοούνται, χωρίς περιορισμούς, και αυτών της εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη καταπάτησης ή τις προσκόπτουσες από συναλλαγή, χρήση ή εμπορική πρακτική.

Κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποποίηση των υπονοούμενων εγγυήσεων, συνεπώς ο παραπάνω αποκλεισμός μπορεί να μην εφαρμόζεται για εσάς. Η EQA Hellas Α.Ε. και οι προμηθευτές της δεν είναι υπεύθυνοι για έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, απωλειών κερδών ή εσόδων, κόστους λόγω αντικατάστασης αγαθών, απώλεια ή ζημιά σε δεδομένα προσκόπτουσα από την χρήση ή την ανικανότητα χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε προϊόντος της EQA Hellas Α.Ε., ζημιών που είναι οφειλόμενες στην χρήση ή στην εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που εμφανίζονται, ακόμη και αν η EQA Hellas Α.Ε. και οι προμηθευτές της, έχουν προειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών. Η EQA Hellas Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη για τυχόν καθυστερημένες, χαμένες ή άστοχες επικοινωνίες δια μέσω της ιστοσελίδας.

LINKS ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει links σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτους. Η EQA Hellas Α.Ε. παρέχει αυτά τα links απλώς σαν μία διευκόλυνση. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες είναι δική σας ευθύνη και η EQA Hellas Α.Ε., δεν είναι υπεύθυνη και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται κάθε ευθύνη πάνω στα περιεχόμενα ή την χρήση αυτών των ιστοσελίδων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (PASSWORD)

Η πρόσβαση και η χρήση περιοχών που προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης και/ή ασφαλών περιοχών της ιστοσελίδας είναι περιορισμένη σε εγκεκριμένους μόνο χρήστες.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κάποιες από τις πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα, αναμενόμενη λειτουργικότητα προϊόντων, ή προβλεπόμενες ημερομηνίες εκδόσεων και άλλες πληροφορίες αντίστοιχης φύσεως. Για αιτίες που βρίσκονται εκτός του πεδίου αμέσου ελέγχου της EQA Hellas Α.Ε., τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν δραστικά. Αυτή η διαφορά πιθανόν να οφείλεται μεταξύ άλλων σε, ενδεχόμενες αυξομειώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα, ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές και ανάπτυξη προϊόντων, υψηλά ανταγωνιστική οικονομική δραστηριότητα, εμπιστοσύνη ή τρίτους προμηθευτές και κίνδυνους που συνδέονται με τις διεθνείς συγκυρίες.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτή η ιστοσελίδα ελέγχεται από την EQA Hellas Α.Ε. από τα γραφεία της στο Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση σας ή την χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στην Ελληνική νομοθεσία. Κάθε αγωγή ή προσφυγή στην δικαιοσύνη που σχετίζεται με την πρόσβαση ή την χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα διαταχθεί στα δικαστήρια του νομού Αττικής. Εσείς και η EQA Hellas Α.Ε. συμφωνείτε να υπαχθείτε στην δικαιοδοσία του και να αποδεχθείτε αυτόν σαν τόπο εκδίκασης σε κάθε παρόμοια αγωγή ή νομική προσφυγή. Η EQA Hellas Α.Ε. δεν εκφράζει ότι οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι κατάλληλες για χρήση και σε άλλα μέρη. Αυτοί που επιλέγουν την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα από άλλες ιστοσελίδες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για την συμμόρφωση με κάθε εφαρμοζόμενους τοπικούς νόμους. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να κάνετε download, να χρησιμοποιήσετε ή να εξάγετε τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες λογισμικού που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα παραβιάζοντας του ελληνικούς νόμους και διατάξεις για εξαγωγές, ή παραβιάζοντας τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και διατάξεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ    

Οι χρήστες όλων των σελίδων του ιστότοπου μας, www.eqa.gr, αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που αποκαλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις των νομοθεσιών αυτών, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπό μας, η οποία να οφείλεται στην παραπάνω αναφερόμενη κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τους χρήστες, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής τους ευθύνης.

Thank you for your upload