ΕΛΟΤ ISO 37001:2017 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας

EQA Hellas > Νέα > ΕΛΟΤ ISO 37001:2017 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας
ΕΛΟΤ ISO 37001

Η EQA HELLAS AE “έκλεισε” το 2020 με τη λήψη Διαπίστευσης από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) ως φορέας πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 37001:2017.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Thank you for your upload