Συντάκτης: admin

EQA Hellas > Articles by: admin
ΕΛΟΤ ISO 37001:2017 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας

Η EQA HELLAS AE “έκλεισε” το 2020 με τη λήψη Διαπίστευσης από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) ως φορέας πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO…

Read More

Thank you for your upload