Εταιρεία

EQA Hellas > Εταιρεία

H EQA Hellas είναι ένας ανεξάρτητος Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης & Ελέγχου.

H EQA Hellas δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιθεωρήσεων, αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και προϊόντων, παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις & οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού, όσο και του Δημόσιου & ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Σκοπός της EQA Hellas είναι η παροχή αμερόληπτων, αντικειμενικών και αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης και ελέγχων στους πελάτες της, εξασφαλίζοντας αφενός μεν την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών τους, αφετέρου δε την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και υπηρεσίες τους, ενισχύοντας – ταυτόχρονα – την ανταγωνιστικότητά τους, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.

Η επίτευξη των παραπάνω διασφαλίζεται μέσω της συνεχούς κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της EQA Hellas, το οποίο αποτελεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και τον ακρογωνιαίο λίθο στη μέχρι σήμερα δημιουργική της πορεία. Οι επιθεωρητές, τα στελέχη, οι εκπαιδευτές και οι συνεργάτες της EQA Hellas απαρτίζουν ένα επιτελείο επιστημόνων και επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία και γνώση στον τομέα τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της καλύπτει μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων, ενδεικτικά: Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής κ.λπ.

Επίσης η EQA Hellas, εκτός των υπηρεσιών πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων, παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και θεματικών ενοτήτων, που άπτονται στα πεδία Συστημάτων Διαχείρισης. Η EQA Hellas, είναι μέλος στην Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Hellas Cert.

Thank you for your upload