Ημέρα: 5 Φεβρουαρίου 2024

ΝΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ISO 27001:2022

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για τη μετάβαση στη νέα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 27001:2022. Το πρότυπο ISO 27001 αφορά Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ένα θέμα…

Read More

Thank you for your upload