Ημέρα: 7 Φεβρουαρίου 2024

ΝΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ISO 50003:2021

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), η διαπίστευση της EQA Hellas για τη μετάβαση στη νέα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 50003:2021. Το πρότυπο αφορά αποκλειστικά τον τρόπο λειτουργίας των…

Read More

Thank you for your upload