Ημέρα: 1 Απριλίου 2024

EQA Hellas > 2024 > April > 01
Νέα Απόφαση 2325/2023 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008, σε κάθε χώρα υφίσταται ένας μόνο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης, ο οποίος στην Ελλάδα είναι το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Το Ε.ΣΥ.Δ. φέρει την αρμοδιότητα να αξιολογεί…

Read More

Thank you for your upload