Συντάκτης: George Dimitraclas

EQA Hellas > Articles by: George Dimitraclas
ISO 37002:2021 – Whistleblowing Management System

Ο Φορέας EQA παρέχει την δυνατότητα επιθεώρησης και Πιστοποίησης (μη διαπιστευμένη) Συστημάτων Διαχείρισης καταγγελιών σύμφωνα με το πρότυπο 37002:2021. To ISO 37002:2021, το νέο πρότυπο συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, στοχεύει στην παροχή κατευθυντήριων…

Read More
Ο 1ος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα που ενεργοποιεί και λειτουργεί την πρωτοποριακή πλατφόρμα #whistleblowing.

H EQA επένδυσε στην δημιουργία και λειτουργία Πλατφόρμας Whistleblowing για τη βελτίωση της Ποιότητας, της Αμεροληψίας, της Αντικειμενικότητας και της Αξιοπιστίας των Διαπιστευμένων υπηρεσιών Πιστοποίησης και Επιθεώρησης, καθώς και για την προστασία…

Read More

Thank you for your upload